Tutkijat

Täältä löydät WELGOn tutkijoiden ja tutkimusteemojen johtajien yhteystiedot.

Tutkijat on jaoteltu tutkimusteemojen mukaan:

Hankkeen johto ja vuorovaikutus

Ville-Pekka Sorsa

Dosentti, DPhil, talousmaantiede

Hankkeen johtaja

Tutkimusjohtaja
Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

ville-pekka.sorsa@helsinki.fi

+358 294124559

Liina-Kaisa Tynkkynen

Dosentti, FT, sosiaali- ja terveyspolitiikka

Hankkeen varajohtaja

Johtava tutkija,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

liina-kaisa.tynkkynen@tuni.fi

liina-kaisa.tynkkynen@thl.fi

+358 401901675

+358 505279478

Oona Frilander

Vuorovaikutusvastaava

Demos Helsinki

oona.frilander@demoshelsinki.fi

+358 50 3291586

Legitimiteetti

Kaijus Ervasti

OTT, oikeustiede

Johtava tutkija
Ikääntyvien ja muistisairaiden ihmisten kokemukset korona-ajasta

Professori
Hyvinvointioikeuden keskus,
Itä-Suomen yliopisto

kaijus.ervasti@uef.fi

Laura Kalliomaa-Puha

OTT, sosiaalioikeus

Johtava tutkija
Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden kokemukset korona-ajasta

Professori
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta,
Tampereen yliopisto

laura.kalliomaa-puha@tuni.fi

Anna Mäki-Petäjä-Leinonen

OTT, oikeustiede

Johtava tutkija
Ikääntyvien ja muistisairaiden ihmisten kokemukset korona-ajasta

Professori
Hyvinvointioikeuden keskus,
Itä-Suomen yliopisto

anna.maki-petaja-leinonen@uef.fi

Mervi Issakainen

YTT, sosiaalipsykologia

Tutkija
Ikääntyvien ja muistisairaiden ihmisten kokemukset korona-ajasta

Hyvinvointioikeuden keskus,
Itä-Suomen yliopisto

mervi.issakainen@uef.fi

+358 503312534

Pinja Lehtonen

YTT, kansainvälinen politiikka

Tutkija
Auktoriteetti ja luottamus korona-ajan Suomessa

Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

pinja.lehtonen@helsinki.fi

Minni Teerikangas

VTM, sosiologia

Tutkimusavustaja
Ikääntyneiden ja muistisairaiden kokemukset korona-ajasta

Hyvinvointioikeuden keskus,
Itä-Suomen yliopisto

minni.teerikangas@uef.fi

Johanna Vuorelma

FT, politiikan tutkimus ja kansainväliset suhteet

Tutkija
Auktoriteetti ja luottamus korona-ajan Suomessa

Eurooppa-tutkimuksen keskus,
Helsingin yliopisto

johanna.vuorelma@helsinki.fi

Satu Ylinen

YTT, sosiaalityö

Tutkija
Gerontologinen sosiaalityö, etiikan näkökulma

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta,
Tampereen yliopisto

satu.ylinen@tuni.fi

Tyyne Ylinen

YTM, sosiaalityö

Tutkija
Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden kokemukset korona-ajasta

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta,
Tampereen yliopisto

tyyne.ylinen@tuni.fi

Enna Kujansuu

Tutkimusavustaja

Tutkimusavustaja

Hyvinvointioikeuden keskus,
Itä-Suomen yliopisto

Vera Ylinen

YTM, sosiologia

Tutkija
Vanhusten parissa työskentelevien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kokemukset korona-aikana

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta,
Tampereen yliopisto

vera.ylinen@tuni.fi

Työkalut

Eeva Nykänen

OTT, oikeustiede

Johtava tutkija
Pandemian hallinnan menetelmien vertailu

Tiimipäällikkö,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos;
Professori,
Itä-Suomen yliopisto

eeva.r.nykanen@thl.fi

Ilmo Keskimäki

LT, kansanterveystiede

Johtava tutkija
Terveysjärjestelmien tutkimus

Tutkimusprofessori,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos;
Professori,
Tampereen yliopisto

ilmo.keskimaki@thl.fi

+358 295247256

Maija Dahlberg

OTT, oikeustiede

Tutkija
Oikeudelliset valmiudet ja valtiosääntöoikeus korona-aikana

Oikeustieteiden laitos,
Itä-Suomen yliopisto

maija.dahlberg@uef.fi

+358 504423352

Kristiina Janhonen

Dosentti, kotitaloustiede; KT, kasvatustieteet

Tutkija
Oppiminen, vuorovaikutus, resilienssi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

kristiina.janhonen@thl.fi

Henna Paananen

HM, hallintotieteet

Tutkija
Koronapandemian vuorovaikutteinen hallinta

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta,
Tampereen yliopisto

henna.paananen@tuni.fi

Anna-Kaisa Tuovinen

OTM, oikeustiede

Tutkija
Pandemian hallinnan menetelmien vertailu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

anna-kaisa.tuovinen@thl.fi

Liina-Kaisa Tynkkynen

Dosentti, FT, sosiaali- ja terveyspolitiikka

Tutkija 
Terveysjärjestelmien kyky kohdata muutoksia ja kriisejä

Johtava tutkija,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

liina-kaisa.tynkkynen@tuni.fi

liina-kaisa.tynkkynen@thl.fi

+358 401901675

+358 505279478

Ideat

Katja Kivikoski

Väitöskirjatutkija

VTM, yhteiskuntapolitiikka

Tutkija

Ideat koronapandemian hallinnassa

Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

katja.kivikoski@helsinki.fi

Liina-Kaisa Tynkkynen

Dosentti, FT, sosiaali- ja terveyspolitiikka

Johtava tutkija 
Terveysjärjestelmien kyky kohdata muutoksia ja kriisejä

Johtava tutkija,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

liina-kaisa.tynkkynen@tuni.fi

liina-kaisa.tynkkynen@thl.fi

+358 401901675

+358 505279478

Ville-Pekka Sorsa

Dosentti, DPhil, talousmaantiede

Johtava tutkija
Ideoiden rooli ja vaikutus koronapandemian hallinnassa

Valtiotieteellinen tiedekunta,
Helsingin yliopisto

ville-pekka.sorsa@helsinki.fi

+358 294124559

Kari Jalonen

KTT, organisaatiotutkimus; DI, tuotantotalous

Johtava tutkija
Pandemiaa koskevien näkökulmien välinen vuoropuhelu

Tutkimusaluejohtaja
Demos Helsinki

kari.jalonen@demoshelsinki.fi

+358 405801967

Antti Alaja

YTM, valtio-oppi

Tutkija
Koronapandemian hallinnan politiikkaideat

Valtiotieteellinen tiedekunta,
Helsingin yliopisto

antti.alaja@helsinki.fi

+358 401952041

Timo Harjuniemi

VTT, viestintä

Tutkija
Median rooli koronakriisissä ja pandemian hallinnassa

Demos Helsinki

timo.harjuniemi@demoshelsinki.fi

Ilmo Keskimäki

LT, kansanterveystiede

Tutkija
Terveysjärjestelmien tutkimus

Tutkimusprofessori,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos;
Professori,
Tampereen yliopistoilmo.keskimaki@thl.fi

+358 295247256

Laura Kihlström

FT, sovellettu antropologia; TTM, terveystieteet; MMM, agroekologia

Tutkija
Johtaminen ja päätöksenteko Suomessa koronapandemian aikana

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

laura.kihlstrom@thl.fi

+358 295248370

Anna-Aurora Kork

HT, terveyspolitiikka

Tutkija
Tiedon ja hallinnan ideoiden hyödyntäminen koronakriisin päätöksenteossa vuorovaikutteisen hallinnan näkökulmasta

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta,
Tampereen yliopisto

anna.kork@tuni.fi

Henna Paananen

HT, hallintotieteet

Tutkija
Koronapandemian vuorovaikutteinen hallinta

Johtamisen ja talouden tiedekunta, Tampereen yliopisto

henna.paananen@tuni.fi

Käytännöt

Harri Jalonen

FT, Tietojohtaminen

Johtava tutkija
Hallinnon rajat ja tasot ylittävien ratkaisujen kehittäminen tulevaisuuden pandemioiden hallintaan

Professori
Johtamisen yksikkö,
Vaasan yliopisto

harri.jalonen@uwasa.fi

+358 449074964

Jari Autioniemi

HTT, YTM, sosiaali- ja terveyshallintotiede

Tutkija
Hallinnon tilannetietoisuuden kehittyminen korona-aikana

Johtamisen yksikkö,
Vaasan yliopisto

jari.autioniemi@uwasa.fi

Kari Jalonen

KTT, organisaatiotutkimus; DI, tuotantotalous

Tutkija
Organisaatioiden yhteistyötapojen kehittyminen ajan myötä

Tutkimusaluejohtaja
Demos Helsinki

kari.jalonen@demoshelsinki.fi

+358 405801967

Ilmo Keskimäki

LT, kansanterveystiede

Tutkija
Terveysjärjestelmien tutkimus

Tutkimusprofessori,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos;
Professori,
Tampereen yliopisto

ilmo.keskimaki@thl.fi

+358 295247256

Juha Lindell

HTT, hallintotiede

Tutkija
Hallinnon rajat ja tasot ylittävien ratkaisujen kehittäminen tulevaisuuden pandemioiden hallintaan

Johtamisen yksikkö,
Vaasan yliopisto

juha.lindell@uwasa.fi

Ville-Pekka Niskanen

FM, ympäristötiede

Tutkija
Yhteiskuntien ennakointi-, selviytymis- ja sopeutumiskyky koronakriisin kaltaisissa yllättävissä tilanteissa

Johtamisen yksikkö,
Vaasan yliopisto

ville-pekka.niskanen@uwasa.fi

+358 294498623

Patrik Nordin

PhD, Sosiologia

Tutkija
Systeemi- ja kompleksisuusajattelu pandemioiden hallinnan tutkimuksessa

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö,
Vaasan yliopisto

patrik.nordin@uwasa.fi

Hanna-Kaisa Pernaa

HTT, sosiaali- ja terveyshallintotiede

Tutkija
Hallinnon rajat ja tasot ylittävien ratkaisujen kehittäminen tulevaisuuden pandemioiden hallintaan

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö,
Vaasan yliopisto

hpernaa@uwasa.fi

+358 294498236

Aino Rantamäki

YAMK, kätilö

Tutkija
Episteeminen resilienssi

 

Tohtorikoulutettava
Johtamisen yksikkö,
Vaasan yliopisto

aino.rantamaki@uwasa.fi

Petri Uusikylä

VTT, valtio-oppi

Tutkija
Yhteisen tilannekuvan ja emergentin hallinnan syntyminen hallintaprosessissa

Tutkimusjohtaja
Johtamisen yksikkö,
Vaasan yliopisto

petri.uusikyla@uwasa.fi