Aino Rantamäki

Tutkija
Episteeminen resilienssi

 

Tohtorikoulutettava
Johtamisen yksikkö,
Vaasan yliopisto

Ilmo Keskimäki

Tutkija
Terveysjärjestelmien tutkimus

Tutkimusprofessori,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos;
Professori,
Tampereen yliopisto

Kari Jalonen

Tutkija
Organisaatioiden yhteistyötapojen kehittyminen ajan myötä

Tutkimusaluejohtaja
Demos Helsinki

Petri Uusikylä

Tutkija
Yhteisen tilannekuvan ja emergentin hallinnan syntyminen hallintaprosessissa

Tutkimusjohtaja
Johtamisen yksikkö,
Vaasan yliopisto

Hanna-Kaisa Pernaa

Tutkija
Hallinnon rajat ja tasot ylittävien ratkaisujen kehittäminen tulevaisuuden pandemioiden hallintaan

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö,
Vaasan yliopisto

Patrik Nordin

Tutkija
Systeemi- ja kompleksisuusajattelu pandemioiden hallinnan tutkimuksessa

Tutkijatohtori
Johtamisen yksikkö,
Vaasan yliopisto

Ville-Pekka Niskanen

Tutkija
Yhteiskuntien ennakointi-, selviytymis- ja sopeutumiskyky koronakriisin kaltaisissa yllättävissä tilanteissa

Johtamisen yksikkö,
Vaasan yliopisto

Juha Lindell

Tutkija
Hallinnon rajat ja tasot ylittävien ratkaisujen kehittäminen tulevaisuuden pandemioiden hallintaan

Johtamisen yksikkö,
Vaasan yliopisto

Jari Autioniemi

Tutkija
Hallinnon tilannetietoisuuden kehittyminen korona-aikana

Johtamisen yksikkö,
Vaasan yliopisto

Harri Jalonen

Johtava tutkija
Hallinnon rajat ja tasot ylittävien ratkaisujen kehittäminen tulevaisuuden pandemioiden hallintaan

Professori
Johtamisen yksikkö,
Vaasan yliopisto