Koronapandemia haastoi demokratian – nyt on aika ottaa oppia kritiikistä

Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena (PANDEMICS) -ohjelman tutkijat kirjoittivat MustRead-sivustolle artikkelin koronapandemian ja kriisinhallinnan vaikutuksista demokratiaan. Tutkijoiden mukaan kriisin jälkihoidossa keskeistä on läpinäkyvyys ja päätösten ikävien seurausten tunnistaminen. Parhaimmillaan kriisi voi hyödyttää demokratiakehitystä ja lisätä valmiutta seuraavia kriisejä varten.

Tervetuloa keskustelutilaisuuteen 11.10.!

Tapahtuman bannerikuva tapahtuman otsikolla.

Uudet kriisit vaativat huomiota, mutta pitäisikö koronan yhä kiinnostaa muitakin kuin tutkijoita? Missä vaiheessa kriisin elinkaarta olemme, ja mitä koronasta jää käteen: jälkikriisien kierre vai paremmin varautunut, entistä kestävämpi yhteiskunta? Mitä osaamme tehdä toisin, kun uusi pandemia rantautuu? Strategisen tutkimuksen pandemiahankkeet kokoontuvat pohtimaan näitä teemoja ja kutsuvat mukaan kaikki kiinnostuneet!

📆 11.10.2022 klo 12–16.30
📍Tiedekulma, Yliopistonkatu 4, Helsinki
🌐 Paneelikeskusteluista myös verkkolähetys klo 13–15

Tilaisuudessa kuullaan kaksi paneelikeskustelua, joissa pohditaan kriisien elinkaarta ja yhteiskunnan kriisinkestävyyden vahvistamista. Keskustelut juontaa Helsingin Sanomissa pandemia-aiheita tiiviisti seurannut toimittaja Annikka Mutanen.

Keskustelutilaisuuden jälkilöylyissä kuullaan hankejohtajien alustukset kriisien jälkihoidosta sekä kriisienjälkeisen reflektion tarpeista ja muodoista. Yhteistä keskustelua aiheista jatketaan alustusten siivittämänä.

Tapahtuma on yleisölle avoin. Suoraa lähetystä paneelikeskusteluista voi seurata myös Tiedekulman verkkosivulla. Tapahtuman järjestävät strategisen tutkimuksen Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena -ohjelman tutkimushankkeet WELGO, JuRe, EduRESCUE ja RECIPE.

Ohjelma

12.00–13.00 Lounas
Tiedekulma Café

13.00–14.45 Keskustelutilaisuus: Onko koronakriisi ohi ja kuinka rakennamme kriisinkestävämmän yhteiskunnan?
Tiedekulma Stage ja verkkolähetys

 • 13.00–13.10 Avaussanat
 • 13.10–13.55 Paneelikeskustelu kriisien elinkaarista: Onko koronakriisi ohi?

  Timo Harjuniemi, Demos Helsinki (WELGO) 
  Heini Hakosalo, Oulun yliopisto (RECIPE)
  Hanna Nohynek, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  
  Taneli Puumalainen, sosiaali- ja terveysministeriö  
 • 14.00–14.45 Paneelikeskustelu koronakriisin epäkohdista ja resilienssistä: Kuinka rakennamme kriisinkestävämmän yhteiskunnan?

  Johanna Rainio-Niemi, Helsingin yliopisto (JuRe) 
  Virve Valtonen, Turun yliopisto (EduRESCUE) 
  Maija Sakslin, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
  Jouni Varanka, valtioneuvoston kanslia.   

14.45–15.15 Kahvitauko
Tiedekulma Café

15.15–16.30 Keskustelutilaisuuden jälkilöylyt: Näkökulmia kriisin jälkihoitoon ja reflektioon – hankejohtajien alustukset ja yhteinen keskustelu
Tiedekulma Fönster

Janne Salminen, Turun yliopisto (JuRe)
Ville-Pekka Sorsa, Helsingin yliopisto (WELGO)
Helka-Liisa Hentilä, Oulun yliopisto (RECIPE)
Marja-Kristiina Lerkkanen, Jyväskylän yliopisto (EduRESCUE) 

Yksityiskohtaisempaan ohjelmaan voit tutustua strategisen tutkimuksen tapahtumasivulla.

📢 Kutsua saa välittää!

Paneelissa keskusteltiin asiantuntijatiedosta terveyskriiseissä – tallenne saatavilla

Miten asiantuntijoiden tuottamaa tietoa on hyödynnetty terveyskriiseissä? Millaista valtaa asiantuntijoilla on ollut koronakriisin hallinnassa? Näitä aiheita pohdittiin Helsingin yliopiston Tiedekulmassa 13.6.2022 tutkijoiden, asiantuntijoiden, viranomaisten ja toimittajien voimin. 

Pandemia-aiheita tutkivat hankkeet WELGO ja JuRe järjestivät seminaarin, jossa käsiteltiin koronakriisin hallintaa asiantuntijuuden, lainsäädännön ja demokratian näkökulmasta. Aamupäivällä tutkijat ja sidosryhmät paneutuivat hankkeiden tutkimukseen ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen teemakeskusteluissa. Iltapäivällä järjestettiin paneelikeskustelu asaintuntjiatiedosta ja asiantuntijoiden vallasta.

WELGOn johtaja Ville-Pekka Sorsa alusti demokratiasta koronapandemian aikana.
Kuva: Eino Ansio.

Paneelin aluksi kuultiin Helsingin yliopiston tutkijoiden Jenni Karimäen ja Johanna Vuorelman alustukset 1980-luvun aids-kriisistä ja korona-ajan auktoriteeteista. Karimäki valotti terveyskriisien historiallista perspektiiviä ja pohti vastuunjakoa aids-kriisin hallinnassa sekä silloisen lääkintöhallituksen roolia. Vuorelma puolestaan kertoi siitä, millaista kamppailua Suomessa on käyty auktoriteettiasemasta koronakriisin aikana.

Paneelin juontaja Tuija Siltamäki sekä alustajat Jenni Karimäki ja Johanna Vuorelma.
Kuva: Eino Ansio.

Alustusten jälkeen Karimäki ja Vuorelma keskustelivat Ylioppilaslehden päätoimittajan Tuija Siltamäen juontamassa paneelissa Helsingin Sanomien toimittajan Marko Junkkarin ja sosiaali- ja terveysministeriön johtavan asiantuntijan Liisa-Maria Voipio-Pulkin kanssa asiantuntijoiden asemasta koronakriisissä. Paneelissa keskusteltiin esimerkiksi siitä, miten poliitikot ovat käyttäneet asiantuntijoita päätöstensä tukena: usein valikoivasti, kun se on sopinut heidän omaan agendaansa. Liisa-Maria Voipio-Pulkki kertoi tartuntatautilain vaikutuksesta asiantuntijatyöhön. Marko Junkkari puolestaan sai vastata siihen, miksi toimittajat vaikuttavat käyttävän lähteinä aina samoja asiantuntijoita. Lopuksi kuultiin yleisön kommentteja ja vastattiin yleisön kysymyksiin keskustelun teemoista.

Tallenne tilaisuuden paneelikeskustelusta on katsottavissa alla ja Tiedekulman sivuilla joulukuuhun 2022 asti. Videoon saa tekstitykset Tiedekulman mediasoittimessa. Tilaisuuden teemoista voi jatkaa keskustelua Twitterissä – mielellään merkiten hankkeet @welgo_fi ja @jure_fi.

Suora lähetys paneelikeskustelusta 13.6.

📆 13.6.2022 klo 13–14.30
📍Tiedekulma Stage, Yliopistonkatu 4, Helsinki
🌐 Verkkolähetys

WELGO järjestää yhdessä JuRe-hankkeen kanssa seminaarin asiantuntijuudesta, lainsäädännöstä ja demokratiasta koronakriisin hallinnassa. Tutkijoille ja sidosryhmille suunnatun tapahtuman osana järjestettävä paneelikeskustelu on katseltavissa suorana lähetyksenä Tiedekulman sivuilta maanantaina 13.6.2022 kello 13 alkaen.

Keskustelua tilaisuudesta käydään Twitterissä – pyydämme merkitsemään hankkeet @WELGO_fi ja @jure_fi.

Paneelikeskustelu: Asiantuntijatieto ja -valta terveyskriiseissä

Alustukset

Asiantuntijatieto terveyskriiseissä – historiallinen perspektiivi
yliopistotutkija Jenni Karimäki, Helsingin yliopisto

Kamppailu auktoriteetista korona-ajan Suomessa
tutkijatohtori Johanna Vuorelma, Helsingin yliopisto

Paneelissa keskustelijoina alustajien lisäksi

johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki, sosiaali- ja terveysministeriö

toimittaja Marko Junkkari, Helsingin Sanomat

Paneelin juontaa

päätoimittaja Tuija Siltamäki, Ylioppilaslehti

Lisätietoja tapahtumasta

Pinja Lehtonen, pinja.lehtonen@demoshelsinki.fi, 045 6703838 (WELGO)
Mari Taskinen, mari.taskinen@utu.fi, 040 7020718 (JuRe)

Kriisitietoisuus on kaksiteräinen miekka

WELGO-hankkeen tutkijat Ville-Pekka Sorsa ja Antti Alaja kuvaavat kriisitietoisuuteen ja ideoihin liittyvää dynamiikkaa Suomen kilpailukykysopimuksen neuvotteluprosessia koskevassa tutkimusartikkelissa. Artikkelin pääkirjoittaja on Joel Kaitila Jyväskylän yliopistosta.

Kannattaako kiireellisessä päätöksenteossa korostaa kriisitietoisuutta? Kriisitietoisuutta lisäämällä voidaan sitouttaa keskeisiä toimijoita päätöksentekoon, päättää asioista tavallisesta poikkeavalla tavalla ja ylittää vastakkaiset intressit. Toisaalta kriisitietoisuuden vahvistaminen voi myös johtaa huonoihin kompromisseihin ja pidempiaikaisiin jännitteisiin.

Terveyskriisien hallinnassa kriisitietoisuuden tuottaminen on välttämätöntä. Huonojen kompromissien ja pitkäaikaisten jännitteiden välttäminen vaatii kuitenkin laajaa ymmärrystä kriisin luonteesta ja yhteisten intressien löytämistä ongelmien ratkaisussa. WELGO-hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää kriisien laaja-alaista ymmärrystä ja yhteisten intressien näkemistä edistäviä ideoita.

Englanninkielinen artikkeli on julkaistu European Journal of Industrial Relations -tiedelehdessä toukokuussa 2022 ja se on ladattavissa täältä.

Tervetuloa seminaariin 13.6.!

Tervetuloa keskustelemaan asiantuntijoiden ja tutkijoiden tuottaman tiedon roolista koronakriisin hallinnassa! Tapahtumassa pohdimme asiantuntijuuden suhdetta demokratiaan ja lainsäädäntöön – ja tämän suhteen muutoksia koronakriisin edetessä.

Helsingin yliopiston Tiedekulmassa järjestettävä seminaari koostuu aamupäivän teemakeskusteluista ja iltapäivän paneelikeskustelusta. Paneelikeskustelua voi seurata myös verkkolähetyksenä Tiedekulman sivuilla. Paikan päällä osallistuville tarjoamme kahvit ja lounaan.

Tilaisuuden järjestävät Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena (PANDEMICS) -ohjelman tutkimushankkeet WELGO ja JuRe. Ohjelmaa rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

📆 13.6.2022 klo 10–14.30
📍Tiedekulma, Yliopistonkatu 4, Helsinki
🌐 Paneelikeskustelusta myös verkkolähetys

📢 Kutsua saa välittää!

Ohjelma

10–10.30 Kahvi
Tiedekulma Café

10.30–12 Rinnakkaiset teemakeskustelut
Tiedekulma Fönster ja Lounge

1. Koronakriisin vaikutukset demokratiaan:
tutkimuksellisia näkökulmia
Tiedekulma Fönster

Demokratia koronapandemian aikana: Kartoittava katsaus kansainväliseen tutkimukseen
Ville-Pekka Sorsa, Helsingin yliopisto

Tutkittu tieto kansainvälisen pandemiahallinnan oikeuttajana
Johanna Ketola, Turun yliopisto &
Katri Mäkinen-Rostedt, Tampereen yliopisto

Pohjoismaisen demokratian polut ja perinteet pandemiassa: Näkökulmia suomalaiseen ja ruotsalaiseen pandemianhallintaan
Johanna Rainio-Niemi, Helsingin yliopisto

Uutismedia, koronapandemia ja demokratia: suomalaisten toimittajien kokemuksia pandemia-ajalta
Timo Harjuniemi, Demos Helsinki

Kysymyksiä ja keskustelua

2. Koronakriisi oikeudellisesta ja hallinnollisesta näkökulmasta
Tiedekulma Lounge

Lainsäädännön merkitys terveyskriisien hallinnassa
Janne Salminen, Turun yliopisto

Avoimuus ja lainvalvonta pandemia-aikana:
miten kriisi ilmenee laillisuusvalvojien työssä,
miten instituutiot toimivat kriisitilanteissa?

Tero Erkkilä, Helsingin yliopisto

Asiantuntijuus tietoon perustuvassa päätöksenteossa – esimerkkinä eduskunnan perustuslakivaliokunnan hyödyntämä valtiosääntöoikeudellinen asiantuntijuus
Maija Dahlberg, Itä-Suomen yliopisto

Kysymyksiä ja keskustelua

12–13 Lounas
Tiedekulma Café

13–14.30 Paneelikeskustelu: Asiantuntijatieto ja -valta terveyskriiseissä
Tiedekulma Stage ja verkkolähetys

Alustukset

Asiantuntijatieto terveyskriiseissä – historiallinen perspektiivi
Jenni Karimäki, Helsingin yliopisto

Kamppailu auktoriteetista korona-ajan Suomessa
Johanna Vuorelma, Helsingin yliopisto

Paneelissa keskustelijoina alustajien lisäksi

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, sosiaali- ja terveysministeriö

Marko Junkkari, Helsingin Sanomat

Paneelin juontaa

Tuija Siltamäki, Ylioppilaslehti

WELGO tutkii terveyskriisejä syndemioina eli erilaisten yhteiskunnallisten, sosiaalisten ja terveysongelmien muo­dostamina kokonaisuuksina. Hanke kehittää kestäviä ratkaisuja tasa-arvoisen hyvinvoinnin tur­vaamiseksi tulevaisuuden terveyskriiseissä. Seuraa hanketta Twitterissä ja tilaa WELGOn uutiskirje!

 

JuRe tutkii politiikan, hallinnon ja oikeuden näkökulmista, kuinka palautuminen COVID-19-pandemiasta voi tapahtua oikeudenmukaisella ja hyväksyttävällä tavalla. Hanke tuottaa tietoa ja ratkaisuja kriisilainsäädännön ja päätöksenteon kehitämiseksi. Seuraa hanketta Twitterissä ja tilaa JuRen uutiskirje!

Lisätietoja tapahtumasta

Pinja Lehtonen, pinja.lehtonen@demoshelsinki.fi, 045 6703838 (WELGO)
Mari Taskinen, mari.taskinen@utu.fi, 040 7020718 (JuRe)

📢 Kutsua saa välittää!

✍️ Ilmoittaudu tapahtumaan viimeistään 5.6.2022

Mahdottoman ajattelu on vaikeaa, mutta tarpeellista

Harri Jalonen ja Tommi Rajala kirjoittivat tutkimustulostensa pohjalta suomenkielisen artikkelin Tampereen yliopiston Alusta!-verkkojulkaisuun. Jalonen ja Rajala avaavat artikkelissa skenaariotyöskentelyä ja sen merkitystä tulevaisuuden kriiseihin valmistautumisessa.