Mahdottoman ajattelu on vaikeaa, mutta tarpeellista

Harri Jalonen ja Tommi Rajala kirjoittivat tutkimustulostensa pohjalta suomenkielisen artikkelin Tampereen yliopiston Alusta!-verkkojulkaisuun. Jalonen ja Rajala avaavat artikkelissa skenaariotyöskentelyä ja sen merkitystä tulevaisuuden kriiseihin valmistautumisessa.