WELGOn ensimmäiset politiikkasuositukset luettavissa

WELGOn kaksi ensimmäistä politiikkasuositusta julkaistiin 26.5.2023 julkaisuwebinaarissa. Kiitos kommentaattoreillemme Paula Tiittalalle sekä Harrient Longalle, sekä osallistujille aktiivisesta ja kiinnostavasta keskustelusta. Politiikkasuositukset ovat luettavissa alhaalla löytyvistä linkeistä.

Pandemiavarautumisessa on palattava perusasioiden äärelle: asiat joita usein pidetään itsestäänselvyyksinä ovat varautumisen ja terveyskriisien hoidon kovinta ydintä. Vaikka peruspilarit kuten moniviranomaisyhteistyö, läpinäkyvä ja selkokielinen viestintä sekä inhimillisten voimavarojen takaaminen mainitaan useissa varautumissuunnitelmissa, ne nousevat silti esiin tutkimuksessa suurimpina kompastuskivinä pandemian hallinnassa. Vahva pandemiavarautumisen runko ei rakennu itsestään, vaan vaatii määrätietoisia toimia niin kriisi- kuin normaaliaikoina. 

Päätöksenteosta tulee kriiseissä tavallista nopeatempoisempaa ja reaktiivisempaa. Hyödyllinen ja luotettava tieto määrittää kriisiaikojen päätöksenteon toimintakykyä. Informaatioresilienssiä täytyy vahvistaa, jotta suomalaisen yhteiskunnan toimintakyky tulevaisuuden kriisitilanteissa voitaisiin turvata. Toisessa politiikkasuosituksessa puidaan ratkaisuja siihen kuinka informaatioresilienssiä ja päätöksentekoa voitaisiin parantaa kriisitilanteissa sekä tehdään pandemian oppien pohjalta ehdotus Suomeen perustettavasta valtioneuvoston resilienssitoimikunnasta.