Tietoperustaisessa päätöksenteossa matka voi olla päämäärää tärkeämpi

Läpi sumuisen ajan – pandemian kestävä hallinto

Pandemiakriisin johtamisesta syndeemiseen kriisien hallintaan – teoreettis-käsitteellinen syndemioiden uudelleenkehystys pandemiakontekstissa

Instituutioihin kohdistuvan luottamuksen ja koronapandemiaan liittyvien rajoitustoimenpiteiden dynamiikat Suomessa

Päätöksenteon tietoperusteisuus episteemisenä hallintana – tartuntatautilaine asiantuntijalausuntojen analyysi

Koronapandemian hallinta Suomessa 2020–2022: Hallintapyrkimykset, hallintatavat ja hallintotapojen käyttö

“Local cooperation has been the cornerstone”: facilitators and barriers to resilience in a decentralized health system during COVID-19 in Finland

Päätöksenteon tietoperusteisuus episteemisenä hallintana. Tartuntatautilain asiantuntijalausuntojen analyysi.

Ethical challenges in gerontological social work in Finland during the Covid-19 pandemic

Suomen tiedontuotannon regiimi: yksi vai monta?