In the shadow of the COVID-19: the wellbeing and rights of people living with dementia in Finland during the pandemic

Ervasti, K., Kotkas, T., Issakainen, M., Teiska, M., & Mäki-Petäjä-Leinonen, A. (2023). Journal of Alzheimer’s Disease.

Tutkimuseettinen sääntely ja kanssatutkimuksen arjen tilanteinen etiikka

Spišák, S., Eriksson, P., Ervasti, K., Hakala, K., Raittila-Salo, S. & Vainio, I. (2023). Kanssatutkimus. Ihanteet ja käytännöt. Tampere University Press.

Tilannetietoisuuden paradoksit terveyskriisissä: Tiedonmuodostuksen jännitteet sidosryhmien välillä

Autioniemi, J., Nordin, P., Jalonen, H., Jalonen, K., & Uusikylä, P. (2023).Politiikka, 65(3).

Pandemic preparedness and response regulations in Finland: Experiences and implications for post-COVID-19 reforms

Karreinen, S., Rautiainen, P., Keskimäki, I., Satokangas, M., Viita-Aho, M., & Tynkkynen, L. K. (2023). Health Policy

Balancing financial incentives during COVID-19: A comparison of provider payment adjustments across 20 countries

Waitzberg, R., Gerkens, S., Dimova, A., Bryndová, L., Vrangbæk, K., Jervelund, S.S., Birk, H.O., Rajan, S., Habicht, T., Tynkkynen, L.K. & Keskimäki, I (2022). Health Policy

Power and politics in a pandemic: Insights from Finnish health system leaders during COVID-19

Kihlström, L., Siemes, L., Huhtakangas, M., Keskimäki, I., & Tynkkynen, L. K. (2023). Social Science & Medicine.

Living through uncertainty: a qualitative study on leadership and resilience in primary healthcare during COVID-19

Karreinen, S., Paananen, H., Kihlström, L., Janhonen, K., Huhtakangas, M., Viita-Aho, M., & Tynkkynen, L. K. (2023). BMC Health Services Research.

”Peruskehikko on olemassa, mutta sitä ei seurattu” – asiantuntijanäkemykset kansanterveysjärjestelmän toiminnasta ja ketterästä hallinnasta COVID-19-pandemiassa vuosina 2020–2021

Huhtakangas, M., Paananen, H., Kihlström, L., Rautiainen, P., Keskimäki, I., Karreinen, S., & Tynkkynen, L. K. (2023). Hallinnon Tutkimus

“A basic frame existed but was not followed” – Finnish public health system’s response to COVID-19

Huhtakangas, M., Kihlström, L., Karreinen, S., Keskimäki, I., Tynkkynen, L-K. (2022). European Journal of Public Health.

Tietoperustaisessa päätöksenteossa matka voi olla päämäärää tärkeämpi