‘Something is dropped out of the journey of life’: perceived spaces of opportunity among people with dementia 

Gadd, K., Mauranen, K., Issakainen,. Ervasti., Mäki‑Petäjä‑Leinonen, A., Solje, E. (2024). GeoJournal 89(35).

Kompleksisuusajattelun hyödyntäminen politiikkaa ja hallintoa käsittelevässä tutkimuksessa

Jalonen, H. (2023). Politiikka65(4).

In the shadow of the COVID-19: the wellbeing and rights of people living with dementia in Finland during the pandemic

Ervasti, K., Kotkas, T., Issakainen, M., Teiska, M., & Mäki-Petäjä-Leinonen, A. (2023). Journal of Alzheimer’s Disease.

Tutkimuseettinen sääntely ja kanssatutkimuksen arjen tilanteinen etiikka

Spišák, S., Eriksson, P., Ervasti, K., Hakala, K., Raittila-Salo, S. & Vainio, I. (2023). Kanssatutkimus. Ihanteet ja käytännöt. Tampere University Press.

Tilannetietoisuuden paradoksit terveyskriisissä: Tiedonmuodostuksen jännitteet sidosryhmien välillä

Autioniemi, J., Nordin, P., Jalonen, H., Jalonen, K., & Uusikylä, P. (2023).Politiikka, 65(3).

Pandemic preparedness and response regulations in Finland: Experiences and implications for post-COVID-19 reforms

Karreinen, S., Rautiainen, P., Keskimäki, I., Satokangas, M., Viita-Aho, M., & Tynkkynen, L. K. (2023). Health Policy

Balancing financial incentives during COVID-19: A comparison of provider payment adjustments across 20 countries

Waitzberg, R., Gerkens, S., Dimova, A., Bryndová, L., Vrangbæk, K., Jervelund, S.S., Birk, H.O., Rajan, S., Habicht, T., Tynkkynen, L.K. & Keskimäki, I (2022). Health Policy

Power and politics in a pandemic: Insights from Finnish health system leaders during COVID-19

Kihlström, L., Siemes, L., Huhtakangas, M., Keskimäki, I., & Tynkkynen, L. K. (2023). Social Science & Medicine.

Living through uncertainty: a qualitative study on leadership and resilience in primary healthcare during COVID-19

Karreinen, S., Paananen, H., Kihlström, L., Janhonen, K., Huhtakangas, M., Viita-Aho, M., & Tynkkynen, L. K. (2023). BMC Health Services Research.

”Perus kehikko on olemassa, mutta sitä ei seurattu” – asiantuntijanäkemykset kansanterveysjärjestelmän toiminnasta ja ketterästä hallinnasta COVID-19-pandemiassa vuosina 2020–2021

Huhtakangas, M., Paananen, H., Kihlström, L., Rautiainen, P., Keskimäki, I., Karreinen, S., & Tynkkynen, L. K. (2023). Hallinnon Tutkimus