Tilannekuvaraportti 2021

Hyvinvoinnin turvaaminen pandemia- aikoina: kohti syndemioiden yhteistyöhön perustuvaa hallintaa.

Terveys- ja hyvinvointieroja on torjuttava myös koronapandemian aikana

Tynkkynen, L.-K. & Keskimäki, I. (2020). Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan eettinen neuvottelukunta, COVID-19-epidemian eettinen arviointi.

COVID-19 Health System Response Monitor: Finland

Tynkkynen, L.-K. et al. (2020). European Observatory on Health Systems and Policies.