Yhteiskunnan kriisinkestävyys edellyttää varautumista ja vakaita yhteiskunnallisia rakenteita: PANDEMICS-ohjelman ratkaisukortti

PANDEMICS. (2023)

Informaatioresilienssi kriisitilanteiden päätöksenteossa – koronapandemian opetukset

Varautuminen ja kriisinhallinta edellyttävät yhteistyön ja inhimillisten voimavarojen johtamista 

Koronapandemian opit tuleviin kriiseihin varautumiseen ja kriisien hallintaan: PANDEMICS-ohjelman suosituksia

Use of digital health tools in Europe: before, during and after COVID-19

Fahy, N. et al. 15.9.2021. Policy Brief.