Ikääntyvien ja muistisairaiden ihmisten oikeuksien toteutuminen tutkimuksen keskiöön

Tutkimushanke ikääntyvien oikeudensaantimahdollisuuksista käynnissä