Koronapandemia oli vasta alkusoittoa – monihäiriötila haastaa Suomen kriisinkestävyyden

En tiedä, mutta olen – Tietämättömyyden tutkimisesta

Koronapandemia haastoi demokratian – nyt on aika ottaa oppia kritiikistä

Tiedollinen tilivelvollisuus kompleksisessa sote-uudistuksessa

Selvitäänkö seuraavasta pandemiasta vähemmin kolhuin?

Mahdottoman ajattelu on vaikeaa, mutta tarpeellista

Haavoittuvat ryhmät tutkimuksen keskiöön

Uusia tutkimushankkeita ikääntyvien ja muistisairaiden ihmisten oikeuksien toteutumisesta

E

Miten oikeuksiin pääsy ja yhdenvertaisuus toteutuvat ikääntyneiden arjessa?

Obstbaum, Y., Ervasti, K. & Mäki-Petäjä-Leinonen, A. (2022). <i>Haaste. </i> <hr></hr>


Haaste-lehden artikkeli käsittelee ikääntyneiden arjen oikeudellisia ongelmia kerronnallisen aineiston valossa ja esittelee tutkimustarpeiden moninaisuutta.Ikääntyvien ja muistisairaiden ihmisten oikeuksien toteutuminen tutkimuksen keskiöön